สูตรรูบิค

สูตรรูบิค

สูตรรูบิค

สูตรรูบิค แนะนำวิธีเล่นเบื้องต้น ในการเล่น รูบิค (Rubik’s cube) เป็นวิธีที่เรียกว่า layer method ซึ่งค่อนข้างเข้าใจง่าย ถ้าเทียบกับวิธีอื่นๆ เพราะไม่ต้องจำเยอะ ว่าต้องขยับตรงไหนยังไงบ้าง ถ้าฝึกฝนวิธีการนี้บ่อยๆ จนเชี่ยวชาญแล้ว จะขยับขยายไปใช้วิธี Fridrich method ที่บิดรูบิคเร็วๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในการแข่งแบบแก้ให้ได้ใน 20 วินาที ขอแค่คุณมุ่งมั่นและใจเย็นฝึกฝน รับรองว่า สูตรรูบิค ที่ให้ไปเล่นง่ายขึ้นแน่นอน

สูตรรูบิค


ส่วนที่ 1

 1. รู้จัก ชื่อ ของรูบิค แต่ละช่อง ในรูบิค 1 อัน จะมีช่อง 3 แบบด้วย กัน โดยแบ่งตามตำแหน่งของช่อง
 • Center (กลาง) เป็นช่อง ที่อยู่ตรง กลาง ของ รูบิค แต่ละหน้า ช่องนี้ จะล้อม รอบ ด้วยอีก 8 ช่อง เป็นช่อง ที่มี หน้าเดียว ขยับไปไหนไม่ได้
 • Corner (มุม) เป็น ช่องที่อยู่แต่ละมุมของรูบิค แต่ละช่องจะมีได้ 3 หน้า
 • Edge (ขอบ) เป็น ช่องที่อยู่ระหว่างช่องมุมของรูบิค แต่ละช่องจะมี 2 หน้า

2. รู้จัก 6 หน้า ของ รูบิครูบิคมี 6 หน้า ด้วยกัน แต่ละหน้าก็จะมี ช่องกลาง ต่างสีกันไป เช่น หน้าสีแดง ช่องอื่น ที่เป็นสีแดง อาจ กระจัดกระจาย ไปตามหน้าอื่นๆ แต่ ช่องตรง กลางต้องเป็นสีแดง แต่ จะสะดวก กว่าถ้าเรียก ชื่อหน้า ตามตำแหน่ง ปัจจุบันที่คุณกำลังมองอยู่ คำศัพท์ หรือ ชื่อหน้าที่คุณควรรู้ก็คือ

3. ศัพท์ เรียก ทิศทาง การบิดรูบิค ตาม เข็มนาฬิกา กับ ทวนเข็มนาฬิกา จะบิด ตาม หรือ ทวน ให้ ยึดหน้า ที่กำลังเล่น เป็นหลัก เพราะ ฉะนั้นถ้า ขั้นตอนไหน ใช้ตัวอักษรเดี่ยวๆ (เช่น L) ก็แปลว่าให้บิดหน้าที่คุณกำลังเล่นตามเข็ม 90º (บิด 1 ครั้ง หรือ 1/4 ของหน้าปัดนาฬิกา) แต่ถ้าเป็นตัวอักษรพร้อม (เช่น L) แปลว่าต้องบิดหน้านั้นทวนเข็ม 90º ชื่อทิศทางที่ควรรู้ก็คือ

 • F คือให้บิด รูบิค ด้านหน้า ทวนเข็ม
 • R คือให้บิด รูบิค หน้าขวา ตามเข็ม คือ บิดหน้า ขวาออกจากตัวคุณ
 • L คือให้บิด รูบิค หน้าซ้าย ตาม เข็ม หรือ บิดหน้าซ้ายเข้าตัวนั่นเอง
 • U คือใ ห้บิด รูบิคหน้า บน ทวนเข็ม โดย ที่ หน้า นั้นหัน เข้าหา เพดานอยู่ แปลว่าให้บิดซ้ายเข้าตัว
 • B คือให้บิด รูบิคหน้าหลัง ตาม เข็ม โดยที่ หน้านั้น หันเข้า หาผนัง แปลว่า ถ้าคุณกำลังมองด้านหน้าของรูบิคอยู่ คุณต้องบิดหน้าหลังของรูบิคไปทางซ้ายนั่นเอง

ส่วนที่ 2

 1. ถือให้รูบิคช่องกลางสีขาวอยู่หน้าบน จุดมุ่งหมายของตอนนี้คือต้องบิดเอาช่องขอบสีขาวมาขนาบช่องกลางสีขาว จนกลายเป็นเครื่องหมาย +’ สีขาวให้ได้
 • จะใช้วิธีนี้ได้ คุณต้องมีรูบิคมาตรฐาน ที่หน้าสีขาวอยู่ตรงข้ามหน้าสีเหลือง ถ้าเป็นรูบิครุ่นเก่าๆ จะทำตามยาก
 • ตอนนี้ให้ช่องกลางสีขาวอยู่หน้าบนไปก่อน หลายคนที่พลาดก็เพราะเปลี่ยนตำแหน่งนี่แหละ

2. บิดช่องขอบสีขาวมารวมกันที่หน้าบน ให้ได้เครื่องหมายบวก ทำได้หลายวิธีมาก จนเราไม่อาจบอกขั้นตอนเฉพาะเจาะจงได้

3. ขยายพื้นที่ให้เครื่องหมายบวกลงมาที่มุม ให้ดูช่องขอบแถวบนของหน้า F, R, B และ L คราวนี้คุณต้องให้ช่องขอบแถวบนนั้นสีเดียวกับช่องกลาง เช่น ถ้าช่องขอบ FU (ด้านหน้าติดหน้าบน) เป็นสีส้ม แสดงว่าช่องกลางหน้า F ก็ต้องเป็นสีส้มเหมือนกัน วิธีเปลี่ยนช่องขอบแถวบนของทั้ง 4 หน้าให้กลายเป็นสีเดียวกับช่องกลาง

4. บิดช่องมุมสีขาวไปที่หน้าสีขาว คราวนี้จะเริ่มยากขึ้นแล้ว ต้องอ่านขั้นตอนให้ละเอียด หน้าสีขาวของคุณจะครบถ้วนสมบูรณ์ คือช่องมุมสีขาวมาเติมเต็มช่องกลางและช่องขอบสีขาวที่มี

5. ทำซ้ำกับก้อนมุมที่เหลือ โดยใช้ขั้นตอนเดิม ให้ช่องมุมสีขาว 3 ช่องที่เหลือมาอยู่ในหน้าสีขาวทั้งหมด พอเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน จะได้หน้า U ทั้งหมดจะกลายเป็นสีขาว ส่วนหน้า F, R, B และ L จะมีแถวบนเป็น 3 ช่องที่สีเดียวกับช่องกลาง

สูตรรูบิค

ส่วนที่ 3

 • หาก้อนขอบในหน้า D ที่ไม่มีด้านไหนเป็นสีเหลือง ตอนนี้หน้าสีขาวจะยังอยู่ที่หน้า U ส่วนหน้าสีเหลืองที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่ที่หน้า D ให้สำรวจหน้า D หาก้อนขอบที่ไม่มีด้านไหนเป็นสีเหลือง และดูด้วยว่าก้อนขอบนั้นมีสีอะไรบ้าง
 • หมุนรูบิคให้ช่องกลางสี X มาอยู่ในหน้า F ให้หมุนรูบิคทั้งก้อนโดยแกนกลางตั้งตรง แล้วหยุดตอนที่ช่องกลางสี X มาอยู่หน้า F
 • บิดหน้า D บิดหน้า D ไปในทิศทางไหนก็ได้ จนก้อนขอบสี X/Y มาอยู่ในตำแหน่ง DB โดยที่ด้านสี X อยู่หน้า D แล้วด้านสี Y อยู่หน้า B
 • จะบิดรูบิคแบบไหน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของสี Y จากนี้จะบิดรูบิคยังไงต่อไป ก็แล้วแต่ว่าช่องกลางสี Y นั้นอยู่ที่ไหน
 • ทำซ้ำตามขั้นตอนจน 2 แถวบนเป็นสีเดียวกัน หาก้อนขอบใหม่ในหน้า D ที่ไม่มีด้านสีเหลือง จากนั้นทำซ้ำตามที่บอกข้างบน ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าทำถูก หน้า F, R, B และ L จะมี 2 แถวบนที่สีเดียวกัน
 • จะบิดยังไงถ้าทุกก้อนขอบของหน้า D มีด้านสีเหลือง ต้องเช็คก้อนกลางทั้ง 4 ก้อนของหน้า D ว่าแต่ละก้อนมี 2 ด้าน 2 สี ซึ่งทั้ง 2 สีต้องไม่ใช่สีเหลือง ถึงจะใช้วิธีที่บอกในส่วนนี้ได้ ถ้าไม่มีก้อนมุมไหนตรงกับที่บอกเลย ให้บิดตามขั้นตอนต่อไปนี้
 • เลือกก้อนขอบที่มีด้านสีเหลือง
 • ถือรูบิคให้ก้อนขอบนี้อยู่ในตำแหน่ง FR โดยที่หน้าสีขาวอยู่หน้า U
 • บิดแบบ F D F D R D R
 • เท่านี้ก็จะได้ก้อนขอบที่ไม่มีสีเหลืองในหน้า D ก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นของส่วนนี้ได้เลย แล้วทำตามขั้นตอน

ติดต่อเรา

หน้าถัดไปSAGAME1688