แอดมิน

แอดมิน

แอดมิน บทบาทและหน้าที่ของงาน

แอดมิน หรืองานธุรการเป็นงานที่มีขอบเขตและความรับผิดชอบของงานค่อนข้างกว้าง จนหลายคนอาจเข้าใจว่างานนี้คล้ายกันและค่อนข้างคล้ายกับงานของ HR แต่หากลองวิเคราะห์จากงานก็จะเป็นได้ว่าทั้งสองอย่าง ประเภทของงานจะมีความแตกต่างนอกเหนือไปจากงาน Admin นี้จะเน้นการประสานงานเป็นหลักเนื่องจากงาน Admin

เป็นงานที่มีการสนับสนุนค่อนข้างมากเห็นได้จากผู้ที่ทำงานด้าน Admin สามารถช่วยเหลือในแผนกอื่นได้ ตัวอย่างเช่นผู้ดูแลระบบสามารถช่วยในการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลในด้านการจัดทำเอกสาร หรือการประสานงานกับพนักงานเป็นต้น แต่งานธุรการโดยรวมเกี่ยวข้องกับการดูแลเอกสารการประสานงานภายในและภายนอกการจัดเก็บเอกสารและการค้นหา การเตรียมการประชุม ฯลฯ

แอดมิน

ตำแหน่งธุรการที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ Sales Admin, HR Admin หรือ Marketing Admin ตำแหน่งเหล่านี้จะมีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันไปดังนั้นก่อนสมัครตำแหน่งนี้ ควรดูรายละเอียดของงานให้ละเอียดก่อนว่าเป็นงานที่ตรงตามความสามารถของเราหรือไม่

ในการเริ่มสมัครงาน Admin ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติ และความคิดเชิงบวกในการเริ่มต้นชีวิตการทำงานการสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ก็มีความสำคัญเช่นกัน คนหางานที่ต้องการงานธุรการเป็นผู้ที่มีความรู้ และจบการศึกษาจากสาขาต่างๆดังนี้คณะบริหารธุรกิจ (เอกเลขานุการ) สาขาการบริหารสาขาการจัดการการตลาดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้ที่ทำงาน Admin ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
1. มีความใส่ใจในรายละเอียดของงานที่ทำผิดพลาดน้อยที่สุด
2. เปิดใจยอมรับทั้งคำตำหนิและคำชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
3. ปัญหาคือความท้าทายและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่
5. ภาคภูมิใจในงานของตนพึงระลึกว่างานที่เราทำมีคุณค่า
6. คิดเสมอว่าความสุขของคนทำงาน Admin คือการได้ช่วยเหลือผู้คน

บทบาท และหน้าที่ของงาน Admin
1. ติดต่อมอบเอกสารให้กับพนักงาน
2. ดูแลสถานที่หรือติดต่อฝ่ายอาคารในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรม
3. ดูแลเอกสารหรือส่งจดหมายถึงพนักงานตามแผนกต่างๆ
4. ตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับพนักงาน
5. ดูแลบริหารสำนักงานโดยดูแลทำความสะอาดแม่บ้าน
6. ดูแลผู้จัดส่งที่ติดต่อกับ บริษัท

วิธีรับเครดิตฟรี แคปรูป >> เข้าไลน์ >>>ส่งรูปเข้าไลน์แอดhttps://line.me/R/ti/p/%40934iccpj

แอดมิน

Admin or administrative work is a job that has a wide scope and responsibilities. Until many people may understand that this job is similar and quite similar to that of HR, but if you try to analyze the work, it will be that both.

The types of work will be different in addition to Admin jobs. This will focus on coordination primarily because Admin jobs. It is a very supportive job, seen by those who work in the Admin area can help in other departments. For example, the administrator can assist with the work of the HR department in documenting.

Or coordinating with employees, etc. But overall administrative work involves document curation, internal and external coordination, document storage, and search. Meeting preparation, etc.

The administrative positions that are open for application are Sales Admin, HR Admin or Marketing Admin. These positions have different duties and importance. Should look at the job description first, whether it is a job that meets our ability or not.

To start applying for jobs, Admin must be someone with an attitude. And positive thoughts in the beginning, life, work, graduation in the relevant field. Is important as well.

ติดต่อเรา

หน้าถัดไปโปรแกรมสูตรคาสิโน