โปรทรู

โปรทรู

โปรทรู รายเดือน สอบถามบริการต่างๆ

โปรทรู Truemove H Internet Package

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการIVR (ตอบรับอัตโนมัติ)USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการหมายเลขค่าบริการ
ตรวจสอบโปรโมชั่นทีใช้งานอยู่*9399 กด 21 บาท/ครั้ง*939*2# 
หรือ *935# 
ฟรี
ตรวจสอบยอดการใช้งาน/ยอดบิลคงค้าง หรือจ่ายบิล*9399  กด 11 บาท/ครั้ง*939*1# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน data หรือ Internet คงเหลือ*900# ฟรี
ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขของคุณ*9399  กด 5 กด 11 บาท/ครั้ง*939*5*1# ฟรี
วันเปิดใช้งาน และ อายุการใช้งาน*9399  กด 5 กด 21 บาท/ครั้ง*939*5*2#ฟรี
รอบบิล และ กำหนดชำระ*9399  กด 5 กด 31 บาท/ครั้ง*939*5*3# ฟรี
วงเงิน*9399  กด 5 กด 41 บาท/ครั้ง*939*5*4# ฟรี
วันเกิดที่คุณได้ลงทะเบียนไว้*9399  กด 5 กด 51 บาท/ครั้ง*939*5*5# ฟรี
โปรทรู

บริการแพ็กเกจเสริมปัจจุบัน (โทรและเล่นเน็ต) โปรทรู

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการIVR (ตอบรับอัตโนมัติ)USSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการหมายเลขค่าบริการ
สมัครและยกเลิกแพ็กเกจเสริม*9399  กด 31 บาท/ครั้ง*939*3# ฟรี
บริการซื้อ แพ็กเกจเสริม*9000 ราคาแยกตาม
แพ็กเกจที่สั่งซื้อ
*900*ตามด้วยรหัสแพ็กเกจ# 
(ตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อได้ผ่าน www.Truemove-h.com)
ราคาแยกตามแพ็กเกจที่สั่งซื้อ

บริการเสริม Internet/Wifi โปรทรู

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
บริการUSSD (ด่วนพิเศษ)
หมายเลขค่าบริการ
บริการระงับการโทรออกและปิดการใช้งาน Internet และ MMS*939*4*2*2*1# 
เปิด-ปิดการใช้งาน Internet และ MMS*939*4*3# ฟรี
การขอรหัสการใช้งาน WiFi*871*4# ฟรี
(อัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ WiFi ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน)

แพ็กเกจทั้งโทรและเน็ต โปรทรู

เช็คโปรทรู รายเดือน
P a c k a g e NameU S S D (ฟรี)โทรทุกเครือข่าย (นาที)โทรในเครือข่าย (นาที)โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา)เน็ต 4G/3G (GB)Unlimited Data FlagFair_Usageสิทธิพิเศษโทรทุกเครือข่าย/นาทีโทรทุกเครือข่าย/วินาทีเน็ต 4G/3G
แพ็กเกจ สมาร์ท บุฟเฟต์ 399*500*111# 100 นาทีโทรฟรี 24 ชั่วโมงUnlimited speed 512 kbps.Yes1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 299*500*136# 100 นาที0.75Yes128 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 399*500*115# 150 นาที3Yes128 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 499*500*116# 200 นาที4Yes128 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 5 9 9*500*117# 300 นาที5Yes128 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 6 9 9*500*118# 350 นาที8Yes128 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 8 9 9*500*112# 500 นาที12Yes384 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 0 9 9*500*113# 650 นาที16Yes384 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 2 9 9*500*114# 850 นาที20Yes384 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 4 9 9*500*119# 1200 นาที25Yes384 Kbps1.50 บาท
แพ็กเกจ 4G+ ซุปเปอร์สมาร์ท 1 8 9 9*500*120# 2000 นาที30Yes384 Kbps1.50 บาท

แพ็กเกจเน้นโทร

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
Pack age NameUSSD (ฟรี)โทรทุกเครือข่าย (นาที)โทรในเครือข่าย (นาที)โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา)เน็ต 4G/3G (GB)Unlimited Data FlagFair_Usageสิทธิพิเศษโทรทุกเครือข่าย/นาทีโทรทุกเครือข่าย/วินาทีเน็ต 4G/3G
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 1 9 9*500*130# 199 นาทีNo***วินาทีละ 1.80 บาท1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 2 9 9*500*131# 299 นาทีNo***วินาทีละ 1.80 บาท1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 3 9 9*500*132# 399 นาทีNo***วินาทีละ 1.80 บาท1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 5 9 9*500*133# 599 นาทีNo***วินาทีละ 1.80 บาท1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 7 9 9*500*134# 799 นาทีNo***วินาทีละ 1.80 บาท1 บาทต่อเมกะไบต์
แพ็กเกจ ไอทอล์ก 9 9 9*500*135# 999 นาทีNo***วินาทีละ 1.80 บาท1 บาทต่อเมกะไบต์

*** Free Social 12 month,จำนวนการใช้งานคงเหลือในแต่ละรอบบิลสามารถทบไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ ทั้งนี้ทบได้สูงสุดต่อเดือนไม่เกินจำนวนนาทีการโทรในแพ็กเกจ 

แพ็กเกจเน้นเน็ต

ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน
P a c k a g e NameU S S D (ฟรี)โทรทุกเครือข่าย (นาที)โทรในเครือข่าย (นาที)โทรในเครือข่าย (ช่วงเวลา)เน็ต 4G/3G (GB)Unlimited Data FlagFair_Usageสิทธิพิเศษโทรทุกเครือข่าย/นาทีโทรทุกเครือข่าย/วินาทีเน็ต 4G/3G
แพ็กเกจ อันลิมิเตด เน็ต เลิฟเวอร์ 350*500*127# 100 นาทีUnlimited speed 512 kbps.Yes1.80 บาท
แพ็กเกจ อันลิมิเตด เน็ต เลิฟเวอร์ 450*500*128# 100 นาทีUnlimited speed 1 Mbps.Yes1.80 บาท
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 299*500*121# 1.5Yesวินาทีละ 1.80 บาท
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 399*500*122# 5Yes128 Kbpsวินาทีละ 1.80 บาท
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 599*500*123# 8Yes128 Kbpsวินาทีละ 1.80 บาท
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 699*500*124# 12Yes128 Kbpsวินาทีละ 1.80 บาท
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 899*500*125# 18Yes384 Kbpsวินาทีละ 1.80 บาท
แพ็กเกจ 4G พลัส ซุปเปอร์ เน็ต 1099*500*126# 25Yes384 Kbpsวินาทีละ 1.80 บาท

สมัครเน็ต

หน้าถัดไปเน็ต รายวัน