โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึงความดันของกระแสเลือดที่มากระทบผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ (เช่นเดียวกับความดันลมที่ผนังยางรถยนต์เมื่อเราขยายลม) สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดความดัน (Sphygmomanometer) วัดที่แขนและมี 2 ค่าที่วัดได้คือ

ความดัน

ตัวบนหรือความดันซิสโตลิก (Systolic blood pressure) หมายถึงความดันของเลือด ในขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งอาจ จะสูงตาม อายุ และ ความดันตัวบนของคน ๆ เดียวกันอาจมีค่าต่างกันตามการเคลื่อนไหว ของ ร่างกายอารมณ์ เปลี่ยนแปลง และ ปริมาณการออกกำลังกาย
ความดัน โลหิต ไดแอสโตลิก หรือ ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก หมายถึง ความดัน ของเลือด ในขณะที่หัวใจ คลายตัว ในปัจจุบัน มีการตั้งค่า ความดันโลหิตให้เป็นปกติ และความรุนแรง ของ โรคความดันโลหิต สูง ดังนี้
ประเภท
ความดัน ส่วนบน (มม. ปรอท) / ความดันช่วงล่าง (มม. ปรอท)

โรคความดันโลหิตสูง

ความดัน โลหิตปกติ <120 และ <80
ความดัน โลหิตปกติที่สูงขึ้นเล็กน้อย 120-129 และ <80
ความดัน โลหิตสูงระดับที่ 1 130-139 และ / หรือ 80-89
แรงดันสูง ระดับ 2 ≥ 140 และ / หรือ≥ 90
ความดัน บนสูงเดี่ยว≥ 140 และ <90

ความดันโลหิตสูง

หมายถึง สภาวะที่ ความดัน ตัวบน 130 มิลลิเมตร ปรอท ขึ้นไป และ / หรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่ 80 มม. ปรอทขึ้นไป

สาเหตุ ของความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยความ ดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90-95 ซึ่งแพทย์ จะตรวจพบโรค หรือ ภาวะผิดปกติ หรือ สิ่งที่เป็น สาเหตุ ของ โรคความดัน โลหิตสูงที่เรียกว่า “idiopathic hypertension” (Essential hypertension)
ผู้ป่วยความ ดันโลหิต สูง 5-10% แพทย์ อาจ ตรวจพบโรค หรือ ภาวะผิดปกติ หรือ สิ่งที่ทำให้เกิด ความดันโลหิต สูงเรียกว่า “idiopathic hypertension”
สาเหตุ ที่ทราบ ของ ความดันโลหิตสูง อาจเกิด จากหลายเงื่อนไข ได้แก่ :
โรคไต เช่น โรคไต เรื้อรังกรวย ไตเรื้อรังหน่วยไตอักเสบ Polycystic cyst disease เป็นต้น
หลอดเลือดแดงไตตีบ
การแข็งตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่
เนื้องอกบางชนิดของต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมอง
ปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูง
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะสูงขึ้นเมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
โรคเบาหวานทำให้เกิดการอักเสบและหลอดเลือดตีบ รวมทั้งเส้นเลือดของไต
โรคไตเรื้อรังเนื่องจากมีผลต่อการผลิตเอนไซม์และฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิตดังที่กล่าวมาข้างต้น
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพราะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดต่างๆโรคหลอดเลือดสมองตีบจากหลอดเลือด

หยุดหายใจขณะหลับ

ขาดการออก กำลังกาย เพราะ เป็นปัจจัย เสี่ยง ของ โรคอ้วนและเบาหวาน
การรับ ประทาน อาหารรส เค็มจัด เป็น ประจำ ตามสาเหตุที่กล่าวมา
การสูบบุหรี่ เนื่องจาก สารพิษ ในควันบุหรี่ อาจทำให้เกิดการ อักเสบ และ หลอดเลือดตีบ รวม ถึง หลอด เลือดหัวใจ และ หลอดเลือด และ ไต
การ ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะ จะทำให้ หัวใจเต้นแรง กว่าปกติ และ มีแนวโน้ม ที่จะเป็นโรคความดัน โลหิต สูงประมาณ 50% ของ ผู้ที่ ติดสุราทั้งหมด

อาการ ความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เป็น โรคความดันโลหิตสูง ไม่ทราบ สาเหตุส่วนใหญ่ ไม่มีอาการเลย และ มักจะตรวจพบโดย บังเอิญ ผ่านการตรวจคัดกรอง โรคมีคนส่วนน้อย ที่อาจมีอาการ ปวดชาคอเคล็ด เวียนหัว ซึ่งมัก จะเป็นเวลา ตื่นนอน บาง คนอาจปวดหัว ตุบๆและเป็นไมเกรน
ส่วนกรณี เป็นเวลานาน หรือ มีความดันโลหิตสูง มากอาจ มีอาการอ่อนแรง อ่อนเพลีย ใจสั่นนอนไม่หลับ ตาพร่า มือ เท้าเลือด กำเดาไหล
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย / ผู้ที่มีความเสี่ยง (คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย / กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง)
รับประทานอาหารควบคุมความดันหรืออาหาร DASH (วิธีการควบคุมอาหารเพื่อหยุดความดันโลหิตสูง – DASH Diet) โดยเน้นผักและผลไม้ที่มีไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำเมล็ดธัญพืชถั่วลดการบริโภคเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่แป้งน้ำตาลของหวานไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอล และลดการบริโภคอาหารรสเค็มหรือโซเดียมและงดหรือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ชายได้รับอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มได้ไม่เกินวันละ 2 หน่วยซึ่งเทียบเท่ากับวิสกี้ 90 มิลลิลิตรไวน์ 300 มิลลิลิตรหรือเบียร์ 720 มิลลิลิตรในขณะที่ ผู้หญิงดื่มได้ไม่เกิน 1 แก้ว

เลิกสูบบุหรี่รวมถึงการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
ลดน้ำหนักเพื่อให้มีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 กก. / ม. 2
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจำเกือบทุกวันเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานว่ายน้ำอย่างน้อยวันละ 30 นาที
รักษาสุขภาพจิตให้ดีไม่เครียดเข้าใจและยอมรับชีวิต ซึ่งรวมถึงการฝึกฝนเป็นประจำเพื่อคลายความเครียดและจัดการสุขภาพจิตของคุณเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิโยคะการเต้นรำมวยจีนชี่กงร้องเพลงเล่นดนตรีหรือทำงานอดิเรกต่างๆเป็นต้น

การป้องกันโรค
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน เน้นผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดและลดไขมันอิ่มตัวแป้งน้ำตาลของหวานและอาหารรสเค็ม
ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 23 กก. / ม. 2 รอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. ในผู้ชายและ 80 ซม. ในผู้หญิง ด้วยการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจำเช่นเดินเร็วจ็อกกิ้งปั่นจักรยานว่ายน้ำครั้งละ 30-45 นาทีสัปดาห์ละสามถึงห้าครั้งหรือวันเว้นวัน

พักผ่อนให้เพียงพอและมีสุขภาพที่ดี
ลดปริมาณเกลือโซเดียมที่บริโภคลงเหลือไม่เกิน 2.4 กรัมต่อวัน (เทียบเท่าเกลือแกง 6 กรัมหรือประมาณ 1 ช้อนชา)
หากคุณดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ชายอยู่แล้วให้ จำกัด การดื่มแอลกอฮอล์ไว้ที่ 2 มื้อต่อวัน (เทียบเท่ากับวิสกี้ 90 มิลลิลิตรไวน์ 300 มิลลิลิตรหรือเบียร์ 720 มิลลิลิตร) ในขณะที่ผู้หญิงและผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยควร จำกัด การบริโภคไม่เกิน a วัน. 1 ที่ให้บริการ (เทียบเท่ากับวิสกี้ 45 มล. ไวน์ 150 มล. หรือเบียร์ 360 มล.)
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้อยู่เนื่องจากอาจมียาบางชนิดที่อาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ส่วนการใช้ยาคุมแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแม้ว่าจะยังรู้สึกตัวอยู่ แต่ควรได้รับการตรวจสุขภาพซึ่งรวมถึงการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ปีและผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีควรได้รับการตรวจความดันโลหิต เลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือบ่อยครั้งตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลโดยเฉพาะในคนที่อ้วนหรือมีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้
ข้อควรระวัง (ข้อควรระวัง)
ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตรงตามที่แพทย์กำหนดและห้ามหยุดยาเอง แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีหรือความกดดันของคุณลดลง
หากมีผลข้างเคียงของยาควรมาพบแพทย์ทันที

Blood pressure reaches the pressure of the red blood stream which is caused by the pumping of the heart (Similar to the air pressure of the car tires when we inflate it) can be measured by using a pressure gauge. (Sphygmomanometer) measured on the arm and has 2 measured values

หน้าถัดไปดูหนังออนไลน์